Please Forgive Me - Bryan Adams

posted on 06 Nov 2007 15:20 by kickapu in Songs

English Grammar Through Music - สนุกกับไวยากรณ์อังกฤษผ่านเพลง

 

การฟังเพลงภาษาอังกฤษก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังได้รู้สำนวนต่างๆ อีกเพียบ และความหมายที่แฝงอยู่ในเพลงอีกด้วย หากเราได้เปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้ไปกับมันมากเท่าใด เราก็จะได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

หากเราเข้าใจความหมายที่อยู่ในเพลงอย่างแจ่มแจ้งแล้ว เราจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกที่ผ่านเพลงแต่ละเพลงที่นักประพันธ์ต้องการที่จะสื่อถึงเราได้ ทำให้เราอินไปกับเพลงเหล่านั้น ในทางกลับกัน การฟังเพลงที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาของเพลงนั้นอย่างชัดเจนจะทำให้ผู้ฟังไม่อาจเข้าถึงอารมณ์ของเพลงอย่างแท้จริงได้

 

ตอนแรกจะให้ฟังเพลงและแจกเนื้อร้องไปก่อนนะ เมื่อฟังและร้องเพลงแบบตับแตกแล้วค่อยมาต่อไวยากรณ์ทีหลัง

 

Please Forgive Me - Bryan Adams

 

 

 

PLEASE FORGIVE ME
Bryan Adams
(from the album "SO FAR SO GOOD")
---------------------------------------------------------------------------

It still feels like our first night together
Feels like the first kiss
It's getting better baby
No one can better this
Still holding on
You're still the one
First time our eyes met
Same feeling I get
Only feels much stronger
I wanna love you longer
Do you still turn the fire on?

So if you're feeling lonely, don't
You're the only one I'll ever want
I only want to make it go
So if I love you a little more than I should ...

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Please believe me (Oh believe it), every word I say is true
Please forgive me, I can't stop loving you

Still feels like our best times are together
Feels like the first touch
Still getting closer baby
Can't get closer enough
Still holding on
You're still number one
I remember the smell of your skin
I remember everything
I remember all the moves
I remember you yeah
I remember the nights, you know I still do

So if you're feeling lonely, don't
You're the only one I'll ever want
I only want to make it go
So if I love you a little more than I should ...

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Please believe me (Oh believe it), every word I say is true
Please forgive me, I can't stop loving you

Guitar solo

The one thing I'm sure of
Is the way we make love
The one thing I depend on
Is for us to stay strong
With every word and every breath I'm praying
That's why I'm saying

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Babe believe it, every word I say is true
Please forgive me, if I can't stop loving you
No, believe, I don't know what I do
Please forgive me, I can't stop loving you

I can't stop ... loving you .....

ถึงเวลาตะลุย Grammar กันแล้วหล่ะ

จากชื่อเพลงก็ได้ประโยค Please forgive me. ไปทำมาหากินได้แล้ว ว่าด้วยความหมายที่ว่า ยกโทษให้ฉันด้วยนะที่รักเธอ (หวานหยดย้อยซะไม่มี)

 Still feel like 

ถึงยังไงก็ยังรู้สึกอยู่

สำนวน feel like หมายถึง รู้สึกเหมือนกับ ต้องตามด้วย v.ing (Gerund)

เช่น I feel like eating. ฉันรู้สึกอยากจะกินขึ้นมาแล้ว

หรือจะใช้เป็นแบบปฏิเสธก็ได้ คือ I don't feel like eating. (อย่างนี้ก็ผอมตายสิ)

Our first night together

เหมือนคืนแรกที่เราอยู่ด้วยกัน

Feel like the first kiss

รู้สึกเหมือนจูบแรก

It's getting better baby

และมันก็เริ่มดีขึ้นๆนะที่รัก

สำนวน to be getting + คำที่แสดงขั้นกว่า (เติม er) หมายความว่า สิ่งนั้นกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นๆ เช่น

The economy is getting worse. เศรษฐกิจแย่ลงเรื่อยๆ (จะเจริญมั๊ยซะทีเนี่ย)

Noone can better this

ไม่มีใครทำให้ฉันปลื้มได้มากกว่านี้แล้ว

คำว่า better ปกติเป็นคำที่ใช้กับขั้นกว่า แต่ในที่นี้หมายถึงในประโยคนี้ มันทำหน้าที่เป็นกริยา หมายถึง ทำให้ดีกว่า เช่น

He betters himself by working part-time.

เขาหาเงินให้ตัวเองมากขึ้นโดยการทำงานนอกเวลา

Still holding on

ทุกอย่างยังติดตรึง(ฝังแน่น)อยู่ในใจฉัน

สำนวน to hold on หมายถึง ยังคงเกิดขึ้นต่อไป

You're still the one

เธอยังเป็นหนึ่งเดียวในใจฉัน

First time our eyes met

ครั้งแรกที่เราสบตากัน

Same feeling I get

เหมือนกันเลยกับที่ฉันรู้สึกอยู่ตอนนี้

Only feels much stronger

มันยิ่งรู้สึกเข้มข้นมากขึ้นๆ

คำว่า much เป็นคำขยายขั้นกว่าของคำว่า stronger อีกที เพื่