รูปแบบตายตัวที่มักพบบ่อยๆ (ข้อความที่เน้นตัวหนา คือ ตัวแทนความหมายของคำพูดทั้งกลุ่มในข้อนั้น)

1. หมวดคำพูดปฏิเสธว่าไม่รู้

I don't know.= ผมไม่รู้จริงๆ = ถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครคะ

Don't look at me.

I couldn't tell you.

I wouldn't know.

I haven't the vaguest.

I havent' the foggiest.

I haven't any idea. = I have no idea.

Who knows?

It's a mystery to me.

Beats me.

2. หมวดคำพูดแสดงการปฏิเสธทั่วไป

No = เปล่า ไม่ ไม่นะ ไม่มีทาง

I doubt it.

Probably not.

Not likely.

I wouldn't say that.

Don't bet on it.

Don't count on it.

I don't think so.

No way.

Never

Not in a million years. (Not in a million adges อันนี้ใช้บ่อย)

3. หมวดคำพูดแสดงการห้าม

Don't do it! = อย่าทำเลย ไม่ทำดีกว่า

I wouldn't if I were you.

Oh,no you don't!

Cut it out!

Not here you don't.

Better leave well enough alone.

Forget it!

Don't bother.

4. หมวดคำพูดที่แสดงว่าเห็นด้วย (Agreement)

I couldn't agree more. = ผมเห็นด้วย = ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

I'll say.

You can say that again.

To say the least.

That's putting it midly.

That's for sure. = ผมเห็นด้วยกับคุณ

Now,that's an idea.

Count me in.

Why not!

Won't I!

Don't I!

Aren't I!

There you go! (Now you've said something I agree with,whereas you didn't before.)

5. หมวดคำพูดแสดงการคัดค้าน (Disagreement)

I don't think so. = ผมไม่เห็นด้วย= ดิฉันขอค้านค่ะ

That's not what I think.

That's not the way I see it.

I can't say agree.

I couldn't agree less.

I'm afraid I don't agree.

6. หมวดคำพูดแสดงการขอบคุณ

Thank you! = ขอบคุณครับ = ดิฉันซึ้งใจจริงๆค่ะ

I appreciate it.

Thanks!

Thanks a lot.

I don't know how to thank you.

You've a lifesaver.

I'll never be able to repay you.

I'm grateful.

7. หมวดคำพูดแสดงการตอบขอบคุณ

You're wellcome! = ไม่เป็นไรครับ = ด้วยความยินดีค่ะ

It's the least I can do.

Forget it.

Don't mention it.

It doesn't matter.

No problem.

You bet.

8. หมวดคำพูดแสดงว่าฟังไม่ชัด

What did you say? = ช่วยพูดอีกทีซิ

Pardon me?

Excuse me?

Sorry?

What?

9. หมวดคำพูดแสดงความประหลาดใจ/ไม่เชื่อ (Surprise/Disbelief)

You're kidding! = คุณล้อเล่นน่า ฉันไม่เชื่อคุณหรอก = โอ้!ประหลาดจริงๆ

My goodness!

Isn't that something!

How about that!

It/He/She's too good to be true!

We made it!

You're joking!

Come on!

It can't be!

Who says?

ในที่สุดก็เสร็จจนได้ คงจะได้ความรู้กลับกันไปบ้างนะคะ


edit @ 2007/10/02 20:39:02

Comment

Comment:

Tweet

#197 By (186.232.160.4|148.251.91.38, 186.232.160.4) on 2014-09-04 11:34

#196 By (84.233.227.20|84.233.227.20) on 2014-08-01 10:50

#195 By (84.233.227.20|84.233.227.20) on 2014-08-01 10:49

#194 By (84.233.227.20|84.233.227.20) on 2014-08-01 10:49

#193 By (12.239.214.57|148.251.92.48, 12.239.214.57) on 2014-07-30 13:21

#192 By (12.239.214.57|148.251.92.48, 12.239.214.57) on 2014-07-30 13:20

#191 By (12.239.214.57|148.251.92.48, 12.239.214.57) on 2014-07-30 13:20

#190 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-07-14 20:43

#189 By (73.183.49.5|73.183.49.5) on 2014-07-14 05:17

#188 By (73.183.49.5|73.183.49.5) on 2014-07-14 05:15

#187 By (162.221.229.8|148.251.91.38, 162.221.229.8) on 2014-06-28 03:13

#186 By (162.221.229.8|148.251.91.38, 162.221.229.8) on 2014-06-28 03:11

#185 By (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) on 2014-06-27 16:18

#184 By (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) on 2014-06-27 16:16

#183 By (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) on 2014-06-27 16:15

#182 By (189.6.244.27|178.63.0.194, 189.6.244.27) on 2014-06-25 16:49

#181 By (189.6.244.27|178.63.0.194, 189.6.244.27) on 2014-06-25 16:48

#180 By (93.189.221.26|148.251.92.48, 93.189.221.26) on 2014-06-25 10:42

You have an incredibly nice layout for your blog, i want it to utilize on my site also . abfdcefdcadffdbf

#179 By (109.251.10.3|148.251.91.38, 109.251.10.3) on 2014-06-20 16:02

#178 By (103.244.31.66|148.251.92.48, 103.244.31.66) on 2014-06-03 15:09

#177 By (91.196.230.66|148.251.91.38, 91.196.230.66) on 2014-06-01 16:39

#176 By (139.193.216.84|148.251.92.48, 139.193.216.84) on 2014-05-24 15:54

#175 By (139.193.216.84|148.251.92.48, 139.193.216.84) on 2014-05-24 15:51

#174 By (139.193.216.84|148.251.92.48, 139.193.216.84) on 2014-05-24 15:50

#173 By (200.99.150.82|148.251.92.48, 200.99.150.82) on 2014-05-23 14:24

#172 By (78.47.100.72|148.251.92.48, 78.47.100.72) on 2014-05-22 15:44

#171 By (78.47.100.72|148.251.92.48, 78.47.100.72) on 2014-05-22 15:43

#170 By (78.47.100.72|148.251.92.48, 78.47.100.72) on 2014-05-22 15:42

#169 By (197.155.141.7|197.155.141.7) on 2014-05-13 09:41

#168 By (106.186.120.19|178.63.0.194, 106.186.120.19) on 2014-05-13 02:27

#167 By (200.8.86.68|148.251.91.38, 200.8.86.68) on 2014-05-13 01:49

#166 By (14.37.69.97|178.63.0.194, 14.37.69.97) on 2014-05-09 02:23

#165 By (14.37.69.97|178.63.0.194, 14.37.69.97) on 2014-05-09 02:22

#164 By (14.37.69.97|178.63.0.194, 14.37.69.97) on 2014-05-09 02:22

#163 By (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) on 2014-05-05 03:19

#162 By (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) on 2014-05-05 03:18

#161 By (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) on 2014-05-05 03:17

#160 By (103.247.123.10|148.251.92.48, 103.247.123.10) on 2014-04-29 20:45

Hello!
cheap cialis indice

#159 By (213.144.26.223|46.165.197.74, 213.144.26.223) on 2014-04-29 00:13

Hello!
cialis generic safety

#158 By (91.196.230.66|46.165.197.74, 91.196.230.66) on 2014-04-29 00:13

Hello!
buy sublingual cialis online

#157 By (200.201.19.22|46.165.197.74, 200.201.19.22) on 2014-04-28 20:43

Hello!
c-pill cheap cialis

#156 By (179.185.69.133|46.165.197.74, 179.185.69.133) on 2014-04-28 20:40

Hello!
http://www.lowpricespillshere.com/

#155 By (110.173.49.18|46.165.197.74, 110.173.49.18) on 2014-04-25 23:07

Hello!
http://edtreatmentnow.net/

#154 By (213.170.127.32|46.165.197.74, 213.170.127.32) on 2014-04-25 23:07

Hello!
http://edtherapynow.net/

#153 By (202.77.115.37|46.165.197.74, 202.77.115.37) on 2014-04-25 23:07

Hello!
online cialis

#152 By (23.94.27.117|46.165.197.74, 23.94.27.117) on 2014-04-25 17:35

Hello!
online viagra

#151 By (195.91.131.195|46.165.197.74, 195.91.131.195) on 2014-04-25 17:35

Hello!
cialis

#150 By (186.192.0.14|46.165.197.74, 186.192.0.14) on 2014-04-25 17:34

Hello!
http://www.lowpricespillshere.com/

#149 By (179.185.17.90|46.165.197.74, 179.185.17.90) on 2014-04-25 06:02

Hello!
http://cheapedpillsforever.com/

#148 By (122.154.38.85|46.165.197.74, 122.154.38.85) on 2014-04-25 06:01